Holdningskorrektion

Stå op, eller sid på en stol. Tag fat øverst i ørene.

Træk i retningen op mod loftet. Bevæg dit hoved med i samme retning som der trækkes. Slip "trækket" og bevar den nye, ranke holdning som længe som muligt.

Gentages når/hvis du "falder sammen" igen.

Alle rettigheder til disse øvelser og øvelsesprogrammer ejes udelukkende af FYSerhverv og må ikke videre distribueres, sælges og/eller anvendes kommercielt.
Du må meget gerne bruge øvelserne og øvelsesprogrammerne til privat brug.